Politica de Confidentialitate

 Termeni de utilizare ai acestui website

Introducere

Utilizarea website-ului https://reparatiielectronice.ro/, denumit in continuare Website, este reglementata de urmatorii Termeni si Conditii. Prin utilizarea acestui site, sunteti de accord sa îi respectati in intregime. Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile de utilizare, va rugam sa nu folositi acest Website. Continuarea navigarii implica acordul Dvs de a respecta Termenii si Conditiile de Utilizare.

Politica de Confidentialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC MARCUS ELECTRONICS SRL, cu sediul în STR. MOINEŞTI NR 7 BL 134 A AP 1 INT 01, SECTOR 6, BUCURESTI, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://reparatiielectronice.ro/.

II.  Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului https://reparatiielectronice.ro/,, SC MARCUS ELECTRONICS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul paginii de Internet https://reparatiielectronice.ro/, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului https://reparatiielectronice.ro/, SC MARCUS ELECTRONICS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului https://reparatiielectronice.ro/, SC MARCUS ELECTRONICS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC MARCUS ELECTRONICS SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea

returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC MARCUS ELECTRONICS SRL. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC MARCUS ELECTRONICS SRL.

 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC MARCUS ELECTRONICS SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului https://reparatiielectronice.ro/., inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC MARCUS ELECTRONICS SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului https://reparatiielectronice.ro/..

 în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul

de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC MARCUS ELECTRONICS SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site-ul https://reparatiielectronice.ro/. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului https://reparatiielectronice.ro/, SC MARCUS ELECTRONICS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC MARCUS ELECTRONICS SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului https://reparatiielectronice.ro/, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC MARCUS ELECTRONICS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC MARCUS ELECTRONICS SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC MARCUS ELECTRONICS SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului https://reparatiielectronice.ro/. (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC MARCUS ELECTRONICS SRL nu sunt transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC MARCUS ELECTRONICS SRL, conform celor descrise în prezentul document;

 dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC MARCUS ELECTRONICS SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC MARCUS ELECTRONICS SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

· dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 – 1) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 – 2) în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 – 3) în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 – 4) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 – 5) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 -6) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

- dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 -a) persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 -b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 -c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

 – d) persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

-dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC MARCUS ELECTRONICS SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

-dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 – 1) în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC MARCUS ELECTRONICS SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul website-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

 – 2) în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: reparatielectronice@yahoo.com.

MODIFICARI ALE POLITICII

Aceasta politica de confidentialitate se poate modifica în conformitate cu schimbarile legislatiei privind politica datelor sau în baza unor modificari ale serviciilor noastre sau ale modalitatii de organizare din când în când. Daca vom efectua modificari materiale la aceasta, vom publica un link catre politica revizuita pe pagina principala a site-ului nostru. Daca vom efectua modificari semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor si libertatilor dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), va vom contacta înainte de a începe aceasta prelucrare.  

×

Bună ziua!

Faceți click pe inginerul nostru din căsuța de mai jos și veți putea începe discuția cu el. Suntem disponibili pe Whatsapp de luni până vineri, între orele 10-19.

Pentru o mai bună comunicare vă rugăm sa ne transmiteți poze  cu echipamentul dumneavoastră.

×